Företaget

Hällhult AB är ett företag som ägs av Lennart Bergstrand. Verksamhetsbeskrivningen är bred för att även möjliggöra för olika familjemedlemmar att åta sig olika uppdrag inom sina kompetensområden.

Ett doterbolag Hultbo ab med 6 hyreslägenheter i Hult och 5 lägenheter på Vetlandavägen i Eksjö finns.